Bereits vorbei ! - 2011/12/27 | Frankfurt/Main - 10 Jahre FW "X-MAS" - Ballsporthalle - SOLD OUT !